La Gomera — soft, delicate velvet with a shimmery polka dot pattern. 95% Polyester, 5% Elastane

Cena : 149 PLN